Szybka Forsa

Szykamy szybkiego i taniego kredytu

rss

Kredyty gotówkowe – co powinniśmy o nich wiedzieć?

Kredyty gotówkowe to jedna z najczęściej wykorzystywanych przez nas opcji w przypadku, gdy szybko potrzebujemy gotówki. Banki oferują takie rozwiązanie, pożyczając pieniądze na określony przez klienta cel w zależności od konkretnych potrzeb i wymagań danego pożyczkobiorcy. Kredyty takie udzielane są na przeróżnych zasadach dostosowanych do szczególnych przypadków. Takie rozwiązanie z pewnością jest dobrym wyjściem dla tych, którzy chcą mieć pewne środki finansowe, a boją się zadłużać wśród znajomych bądź rodziny. Banki są instytucjami bezpiecznymi i pożyczą nam pieniądze tylko wtedy, gdy mają pewność, że będziemy w stanie później takie zobowiązanie spłacić w sprzyjający i jak najbardziej optymalny dla nas sposób. Zacznijmy jednak od początku, zdobądź więcej wiedzy na Kredytomania.

Jak wziąć kredyt?

Aby wziąć kredyt gotówkowy, najlepiej jest udać się do interesującej nas placówki bankowej. Odpowiednio wykwalifikowani specjaliści odpowiedzą na wszystkie nurtujące nas pytania oraz pomogą dobrać najbardziej korzystne dla naszej sytuacji rozwiązanie. Jeśli jesteśmy już z pełni zdecydowani na zaciągnięcie kredytu, będziemy potrzebować kilku dokumentów takich jak:

1. dokument potwierdzający naszą tożsamość (np. dowód osobisty);

2. dokument potwierdzający nasze dochody (np. zaświadczenie o naszych dochodach, a w przypadku rencistów, czy emerytów – odcinek emerytury albo renty; ważne jest, by zaświadczenia te były aktualne).

Poza wyżej wymienionymi dokumentami potrzebne będą również inne, jednak o tym zostaniemy poinformowani przez pracownika banku w odpowiednim momencie. Ilość wymaganych dokumentów zależeć może głównie od wysokości ewentualnego kredytu i czasu, w którym chcielibyśmy go spłacić. W przypadku większych kwot, bardzo często wymaga się zgody współmałżonka na kredyt. Należy również nadmienić, że, niejednokrotnie, zaciągnięcie kredytu wspólnie z małżonkiem może okazać się korzystniejsze niż gdybyśmy brali ten kredyt sami. Biorąc kredyt wraz ze współmałżonkiem, mamy większą szansę na lepsze warunki, ponieważ bank ma wtedy zapewnienie ze strony dwóch osób, a nie jednej. To odgrywa dużą rolę szczególnie w przypadku pożyczek opiewających na większe kwoty.

W przypadku osób, które prowadzą działalność gospodarczą banki wymagają nieco innych dokumentów. Takie osoby winny przedstawić:

1. dokumenty rejestrowe firmy (np. pit, regon);

2. dokumenty potwierdzające przychody firmy (np. oświadczenie o dochodach firmy, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego).

Czasem bank wymaga także innych poświadczeń, jednak o tym również jesteśmy szczegółowo informowani.

Zazwyczaj już w momencie złożenia przez nas wniosku kredytowego jesteśmy wstępnie informowani przez bank o naszej zdolności kredytowej i jeśli taką posiadamy, możemy poprosić pracownika banku o symulację i przedstawienie nam ewentualnego harmonogramu spłat. Ponadto powinniśmy zostać poinformowani o wszystkich informacjach dodatkowych, tj. prowizja pobierana przez bank, wysokość oprocentowania itp. Ważne jest również ubezpieczenie kredytu, w przypadku gdybyśmy przykładowo stracili zatrudnienie lub zachorowali i nie byli w stanie spłacać zaciągniętych przez nas zobowiązań. Ważna jest także możliwość nadpłacania rat kredytu i fakt jak wpływałoby to na wysokość naszych rat, harmonogram spłat oraz szybkość całkowitego spłacenia naszego kredytu. Musimy być świadomi wszystkich „kruczków” i szczegółów. Dopiero wtedy możemy spokojnie i z czystym sumieniem zadecydować, czy takie warunki nam odpowiadają.

  • admin | 11, Sty, 2018 |

Strony umowy kredytu.

Według polskiego prawa kredytów mogą udzielać jedynie banki, oddziały instytucji kredytowych, oddziały banków zagranicznych jak również spółdzielcze kasy oszczędnościowo- kredytowe. Na podstawie ustawy do udzielania kredytów mogą być również upoważnione inne jednostki organizacyjne. W przypadku, kiedy inny podmiot gospodarczy, który nie ma do tego upoważnienia oferuje kredyt, podlega karze grzywnej do pięciu milionów złotych, lub podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech. W stosunku kredytowym jako strona dominująca jest osoba, która określa na jakich warunkach przyznany zostanie kredyt i która jest uprawniona do kontrolowania wykorzystania tego kredytu. Przyznanie kredytu jest uzależnione od zdolności kredytowej jaką wyliczy bank kredytobiorcy.

Prawa i obowiązki kredytobiorcy.

Każda ze stron umowy kredytu ma swoje prawa i obowiązki. Strony są dwie: kredytodawca, który udziela kredyty na określonych w umowie warunkach i kredytobiorca, który ten kredyt otrzymuje i zobowiązuje się go zwrócić na czas łącznie z odsetkami i wszystkimi innymi kosztami. Zakres obowiązków jakie posiada kredytobiorca w umowie kredytowej jest dosyć szeroki. Ma on obowiązek zwrotu kredytu, a sposób w jaki ten kredyt ma zostać zwrócony określone jest w umowie. Oprocentowanie kredytu jest bardzo ważnym elementem jaki powinien być wskazany w umowie. Każda ewentualna zmiana jaka mogłaby mieć w przyszłości miejsce powinna być zapisana w umowie w jaki sposób może zostać wprowadzona w życie. Termin płatności odsetek również jest wyznaczony w umowie kredytowej. Prowizja jest niczym innym jak wynagrodzeniem banku za czynności jakie są związane z zawarciem umowy kredytowej jak również z przyznaniem kredytu. Prowizja może obciążać kredytobiorcę, ale też nie musi. Bank może żądać dodatkowego zabezpieczenia kredytu w czasie trwania umowy, kiedy ma miejsce pogorszenie się wypłacalności dłużnika. Takich sytuacji może być wiele, chociażby utrata pracy, wypadek i wiele innych sytuacji. Zabezpieczenie kredytu jest dla banku bardzo ważne, zwłaszcza, kiedy chodzi o kredyty na większą sumę pieniędzy. Mając zabezpieczenie bank ma większą pewność, że kredyt jaki przyznał klientowi zostanie spłacony na czas razem z odsetkami. Nie wywiązanie się przez kredytobiorcę z warunków jakie zawarte są w umowie kredytowej mogą nieść za sobą poważne skutki. Można utracić zdolność kredytową, a bank wypowie nam umowę kredytu i w znaczący sposób obniży jego kwotę. Są jednak sytuacje, kiedy bank nie może wypowiedzieć umowy.

  • admin | 27, Paź, 2017 |

Co umożliwia kredyt?

Kredyt gotówkowy to szybki zastrzyk funduszy w doraźnych przypadkach losowych. Taki kredyt otrzymamy w bankach lub parabankach, bez zbędnych formalności, a nawet z historią w BIK.

Szybki kredyt pozwala na remont, który był planowany, lecz ciągle by odkładany i w końcu jesteśmy zmuszeni do jego zrobienia. Taka gotówka pozwoli na idealny wyjazd wakacyjny czy po prostu na przedłużenie wakacji. Umożliwi także na spełnienie marzeń każdego dziecka.

Oczywiście kredyt gotówkowy niesie ze sobą również pewne zagrożenie jak pętla zadłużeniowa czy brak wystarczających środków na życie. Największe zagrożenie stanowi już łatwy dostęp do kredytu gotówkowego dla każdej osoby osiągającej dochody.

Dla wielu osób kredyt pozwala na spełnienie marzeń jak zakup mieszkania, samochodu czy egzotyczną wycieczkę. Kredyty pozwalają na sfinansowanie bieżącej działalności gospodarczej. Przykładowo kredyty preferencyjne pozwala na sfinansowanie budowy, remontu czy modernizacji obiektów, zakup maszyn i urządzeń czy zakup komputerów z oprogramowaniem.

Możliwość dostępu do dodatkowej gotówki sprawia, że posiadamy swobodę w wyborze działań czy zakupów. Kredyt pozwala także na pokrycie nakładów związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego czy zaspokojenie innych potrzeb mieszkaniowych.

Na pewno kredyt gotówkowy wiele spraw ułatwia i umożliwia. Tymczasem kredyt gotówkowy powinien być przeznaczony dla osób, które w swoim domowym budżecie będą mogły wygospodarować środki na comiesięczną spłatę kredytu bez uszczerbku dla własnych potrzeb.

Oczywiście wzięcie kredytu przez osoby pracujące to nie jest problem, gdyż istnieje możliwość wcześniejszej spłaty kredytu(tak aby nam nie ciążył). Na pewno możliwość uzyskania kredytu daje sporą swobodę w realizowaniu własnych celów i marzeń. Z tych powodów kredyt gotówkowy oferuje możliwość zrealizowania długo odkładanych planów.

Jak widać kredyt gotówkowy ma zarówno swoje wady jak i zalety. Na pewno dodatkowa gotówka sprawi, że realizacja planów będzie ułatwiona. Oczywiście wszystko to musi być podejmowane z rozmysłem tak, aby nie stworzyć sobie problemów. Na pewno kredyt dostarczając nam dodatkową gotówkę wspomaga rozwiązać niektóre sytuacje życiowe czy codzienne problemy, lecz nie jest to antidotum na codzienne zło, ani też nie powinno się z niego korzystać za często. Zbyt częste korzystanie z kredytów może doprowadzić do braku płynności finansowej całych gospodarstw domowych. Kredyt wykorzystywany z rozsądkiem może pomów w wielu sytuacjach, niestety w przypadku przedobrzenia można stracić stabilność finansową. Dlatego kredyty gotówkowy jest dogodną alternatywą dla osób rozsądnych i potrafiących dobrze ocenić swoją sytuację finansową.

Różnorodność kredytów pozwala na skorzystanie z tej opcji niemal każdemu zainteresowanemu. Warto poszukać taniego kredytu, z którego spłaceniem nie będzie problemu. W poszukiwaniach można wykorzystać porównywarki internetowe jak www.ekredytowymarket.pl najniższe oprocentowanie kredytu, liczne rankingi, wiedzę znajomych czy po prostu dopytać w bankach.

  • admin | 24, Sie, 2017 |

Główne zalety kredytu gotówkowego

Dobra forma zadłużenia to zaleta dla każdego gospodarstwa domowego. Kredytobiorca celuje w kredyt tani, wypłacany na zasadzie minimum formalności, bez większych problemów w monitorowaniu wiarygodności. Kredyt gotówkowy to jedna z najciekawszych kategorii zadłużenia w przestrzeni krajowej. W artykule poznasz kluczowe zalety kredytu gotówkowego wraz z krótką charakterystyką.

Podstawowe zasady

Kredyt gotówkowy to pożyczka konsumencka, krótkoterminowa. Kredyt i pożyczka w tym przypadku to pojęcia zamienne, chociaż teoretyczne kredyt wydaje się na konkretny cel, a pożyczka nie wymaga takiego potwierdzenia. Na krajowym rynku przyjmuje się, że kredyt gotówkowy to domena banków komercyjnych, a pożyczki krótkoterminowe (chwilówki) to kategoria dedykowana firmom pożyczkowym. W każdym razie między pojęciami można płynnie przechodzić. Jedna z najważniejszych zalet kredytu gotówkowego to dostępność nawet przy ograniczonej zdolności kredytowej. Kredytobiorca może, ale nie musi kredyt gotówkowy zabezpieczyć hipoteką. Najczęściej jednak stosuje się standardowy weksel in blanco, czy ubezpieczenie. Kredyt gotówkowy zabezpiecza solidnie klient o słabej zdolności kredytowej. W kredycie gotówkowym możesz dopasować kwotę idealnie pod strukturę dochodów i wydatków budżetu domowego. Jeżeli masz słabą zdolność kredytową wystarczy manipulować kwotą kredytu i porównywać oferty w wielu instytucjach. Dzięki temu wynegocjujesz idealne warunki. W firmach pożyczkowych dochodzi do rozwoju wielu ciekawych promocji na czele z pożyczkami za zero złotych przy pierwszym zaciągnięciu. W takiej promocji spłacasz jedynie kapitał początkowy i po prostu nawiązujesz pozytywne relacje z kredytodawcą.

Szybka analiza klienta

Badanie zdolności kredytowej to czynność zautomatyzowana. Wiarygodność potwierdzasz przelewem na odpowiedni rachunek, przedstawiasz dane z dowodu osobistego, a proces weryfikacji kończy się po godzinie, czasami krócej w zależności od profilu instytucji. W wyspecjalizowanych firmach pożyczkowych analiza wiarygodności klienta trwa nawet 15 – 20 minut. Często można spotkać kredyty gotówkowe bez żadnych zabezpieczeń. Wystarczy, że charakteryzujesz się dobrą zdolnością kredytową, a wtedy otrzymujesz pieniądze naprawdę szybko. Kredyty gotówkowe to jeden z najlepiej rozwiniętych segmentów w branży, a zatem masz z czego wybierać. Porównanie kredytów gotówkowych jest znacznie prostsze, dzięki wskaźnikowi rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania. Ten wskaźnik występuje w ustawie o kredycie konsumenckim. Każdy bank i firma pożyczkowa podaje RRSO zgodnie z normami prawnymi na życzenie klienta.

Im więcej zarabiasz, tym więcej dostajesz

Zalety kredytu gotówkowego to ponadto ograniczenie kosztów pozaodsetkowych zgodnie z normami ustawy antylichwiarskiej, a także powiązanie pożyczki z wysokością dochodów. Im więcej zarabiasz, tym więcej kredytu gotówkowego otrzymasz, co stanowi niezłą alternatywę dla zwykłego oszczędzania.

  • admin | 29, Cze, 2017 |

Zalety i wady wskaźnika RRSO w umowach kredytowych

Wejście na rynek kredytowy jest trudne na początku, ale przy znajomości podstawowych zasad obliczania kosztów pożyczki gotówkowej nic ci nie grozi. W artykule zobaczysz, w jaki sposób funkcjonuje wskaźnik RRSO. Ocenisz również jego wady i zalety z perspektywy kredytobiorcy.

Główne zalety wskaźnika RRSO

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania to element, który uwzględnia nawet ustawa o kredycie konsumenckim, co pozwala na wzbogacenie rynku o narzędzie szybkiego porównywania ofert. Kredyty gotówkowe można uczciwie porównywać pod kątem RRSO, ponieważ każdy pożyczkodawca przekazuje podobne dane zgodnie z warunkami prawnymi. Nie ma od tego obowiązku żadnego odstępstwa. Oczywiście niektóre parabanki stosują ukryte koszty, ale wskaźnik RRSO to jedynie podstawa do wyselekcjonowania najlepszych ofert. Później musisz zapoznać się z regulaminem, porównać opinie dotychczasowych kredytobiorców, zwrócić uwagę na skalę działania kredytodawcy, a także na wszystkie parametry umowy, w tym na ewentualne klauzule niedozwolone. Kolejna zaleta RRSO to łatwe obliczenia, wdrożenie pewnego standardu dla branży, skrócenie czasu na wybranie kredytu gotówkowego dopasowanego do potrzeb budżetu domowego.

Wady wskaźnika RRSO

To wskaźnik kształtowany w czasie. Jeżeli zaciągasz niewielki kredyt gotówkowy, chociażby chwilówkę na dwa tygodnie, wtedy wskaźnik RRSO wynosi często tysiące procent. Uwzględnia się bowiem RRSO roczne, a nie tygodniowe, czy miesięczne. Każdy parabank przy udzielaniu pożyczek gotówkowych pobiera prowizje, najczęściej do zaakceptowania, ale wysoki wskaźnik RRSO przy kalkulatorze pożyczek odstrasza potencjalnych kredytobiorców. Funkcja informacyjna bez właściwego przekazywania wiedzy o obliczeniach całkowitych kosztów kredytu gotówkowego nie spełnia zatem zadania. Poza tym rynek jest słabo kontrolowany, szczególnie instytucje pozabankowe. Wskaźnik RRSO w niektórych parabanków nie odzwierciedla faktycznych kosztów, a jedynie ich część, co znowu wzbudza dyskomfort informacyjny.

Podsumowanie

Wskaźnik RRSO jest przydatny przede wszystkim we wstępnym etapie śledzenia najlepszych kredytów gotówkowych. Później jednak każdy kredytobiorca bierze odpowiedzialność za analizę wszystkich warunków podpisania umowy.

  • admin | 24, Maj, 2017 |