Szybka Forsa

Szykamy szybkiego i taniego kredytu

rss

Najciekawsze dane o rynku chwilówek w Polsce

Krajowy rynek pożyczkowy rozwija się w ostatnich latach dynamicznie z poziomem portfela pożyczek na poziomie powyżej 4 mld złotych rocznie. Nie jest to oczywiście wartość porównywalna z potencjałem bankowości detalicznej, natomiast dająca realnie do myślenia o prowadzeniu podobnego biznesu. W artykule poznasz najważniejsze dane z krótkim omówieniem dotyczące krajowego rynku chwilówek.

Dane o rynku firm pożyczkowych

Chwilówka to krótkoterminowa pożyczka udzielana zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o kredycie konsumenckim. Każda firma pożyczkowa przechodzi przez proces rejestracji, musi dysponować kapitałem początkowym, a także wpisem w KNF. Akurat KNF prowadzi bazę podmiotów udzielających chwilówek, co pozwala na szybkie sprawdzenie wiarygodności. Po takim występnie warto przejść do konkretnych danych rynkowych. Portfel pożyczek to ponad 4 mld złotych, z niektórych źródeł około 5 mld. Według raportów branżowych pochodzących z instytucji powiązanych z parabankami praktycznie, co 10 gospodarstwo domowe miało do czynienia z chwilówkami. To ponad 3 mln klientów, osób fizycznych wyróżniających się najczęściej słabą zdolnością kredytową, która uniemożliwia zaciągnięcie kredytu gotówkowego w bankach.

Chwilówka, chociaż zakłada obsługę na podstawie warunków ustawowych jest znacznie prostsza w obsłudze, bazuje na pewnej lojalności. Pożyczkobiorca, który zgłasza się po chwilówkę nie otrzyma nigdy maksymalnej wartości na początku współpracy z parabankiem. Dopiero po uregulowaniu zobowiązania można mówić o podniesieniu limitów. To ciekawy wyznacznik jakości rynku. Średni dochód wynikający z obsługi jednego pożyczkobiorcy to dla firmy pożyczkowej w granicach 60, 70 złotych. Kwota niestety stale maleje, a wynika to z systematycznego ograniczania kosztów pozaodsetkowych. Praktycznie żadna firma pożyczkowa nie generuje pokaźnych dochodów na oprocentowaniu, a właśnie na kosztach pozaodsetkowych, związanych z windykacją, ogólną obsługą umowy. Firmy pożyczkowe ponoszą przy tym znacznie większe ryzyko od banków, ponieważ zawsze ryzykują własnym kapitałem. Zysk całej branży przekracza 200 mln złotych. Znowu w porównaniu do bankowości detalicznej to niewielki wycinek, który praktycznie nie powoduje konkurencji.

Bufor bezpieczeństwa ekonomicznego dla społeczeństwa

Na krajowym rynku dominuje zaledwie kilka firm, głównie z zagranicznym kapitałem. To praktycznie 70/80 procent całości. W ostatnich latach wróciło zaufanie do chwilówek. W mediach nie słyszy się o przejęciach majątków, o szarej strefie. Niestety polityka wpływa na chwilówki, głównie w aspekcie ograniczeń branżowych. Tutaj negatywną rolę odgrywa Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów z pomysłami ograniczania kosztów pozaodsetkowych to poziomów absurdalnych, bez możliwości konsultacji społecznych. Chwilówka to pewien bufor dla najbiedniejszych zarabiających, którzy czasami potrzebują wsparcia konsumpcyjnego przed wypłatą.

  • admin | 2, Lip, 2020 |

Formalności związane z kredytem samochodowym

Każdy z nas szanuje swój czas, także podczas poszukiwania odpowiedniego kredytu samochodowego. Jak się okazuje kredyt samochodowy jest łatwiej i szybciej otrzymać niż inny produkt bankowy tego typu. Najpotrzebniejszymi dokumentami do ubiegania się o kredyt samochodowy są: dowód osobisty, zaświadczenie o dochodach oraz potwierdzenie comiesięcznych wpływów na rachunek bankowy, który posiadamy. Ponadto w banku musimy również przedłożyć stosowne dokumenty, które posłużą do identyfikacji kupowanego pojazdu mechanicznego, zobacz pomocne wskazówki na www.17bankow.com.

Jeśli zdecydujemy się na zakup na kredyt nowego samochodu w banku będziemy musieli przedstawić fakturę VAT, którą otrzymamy od dealera. Jeśli zaś zdecydujemy się na zakup samochodu używanego musimy w banku przedstawić kartę pojazdu, dowód rejestracyjny, a także zaświadczenie z sądu o braku wpisu pojazdu w rejestrze zastawów. Konieczna też będzie umowa kupna-sprzedaży pojazdu lub faktura (w zależności od tego, co da nam sprzedawca pojazdu). Jeśli kupowany na kredyt pojazd mechaniczny sprowadzony jest zza granicy niezbędne też będą przetłumaczone dokumenty przez tłumacza przysięgłego.

To jeszcze nie koniec formalności. W momencie podpisania umowy kredytowej będzie trzeba załatwić formalności związane z zabezpieczeniem kredytu samochodowego. Mowa tu np., o ustanowieniu zastawu rejestrowego, zarejestrowanie samochodu z współwłaścicielem, którym jest bank, a także przepisanie praw do Policy AC na rzecz banku, w którym zaciągnęliśmy kredyt samochodowy. Jest to rzeczywiście sprawa, która wymaga wiele czasu, ale czego się nie robi, aby mieć swój wymarzony samochód.

Chcielibyśmy również zaznaczyć, że wybór odpowiedniego kredytu samochodowego to sprawa indywidualna, która w głównej mierze zależy od naszych aktualnych możliwości finansowych, planów na przyszłość czy sytuacji rodzinnej. Jeśli zakupiony samochód chcemy mieć przez najbliższe lata w swoim posiadaniu warto rozważyć kwestię kredytu samochodowego. Niemniej jednak samochodu nie będziemy mogli sprzedać szybciej – dopiero w momencie całkowitej spłaty kredytu samochodowego. Dlatego zaciągnięcie tak sporego zobowiązania finansowego powinno być przemyślaną i dojrzałą decyzją, która nie pogrąży nas finansowo.

  • admin | 22, Kwi, 2020 |

kiedy kredyt gotówkowy jest dobrym pomysłem?

Kiedy musisz pożyczyć pieniądze, pierwszym krokiem jest decyzja, jak to zrobić, wtedy z pomocą przychodzi sprawdzony portal 17bankow.com. Możesz rozważyć kartę kredytową lub pożyczkę pod zastaw domu, ale pożyczka osobista może być również dobrym rozwiązaniem. Pożyczka osobista jest sposobem na dość szybkie uzyskanie gotówki, a dzięki niezabezpieczonej pożyczce osobistej nie jest wymagane żadne zabezpieczenie. Jeśli jesteś ciekawy najczęstszych przyczyn osobistych pożyczek lub sposobu ich działania, oto co powinieneś wiedzieć

Co to jest pożyczka osobista?

Pożyczka osobista to kwota pożyczona od banku, unii kredytowej lub pożyczkodawcy online. Pożyczki osobiste mogą być zabezpieczone, co oznacza, że potrzebujesz zabezpieczenia, aby uzyskać zatwierdzenie lub niezabezpieczone. Spłacasz pożyczkę osobistą w czasie, zwykle przy stałych miesięcznych płatnościach i stałej stopie procentowej, chociaż niektóre pożyczki osobiste mogą mieć zmienne stopy procentowe. Kwotę, którą możesz pożyczyć, i warunki spłaty określa pożyczkodawca.

Zakwalifikowanie się do pożyczki osobistej zależy od kilku czynników, w tym od Twojej zdolności kredytowej.

Wyższa ocena kredytowa może również przełożyć się na niższe oprocentowanie pożyczki osobistej. Pożyczkodawcy mogą również brać pod uwagę:

Twój przychód,

Całkowite miesięczne płatności i zadłużenia.

Pożyczki osobiste są rodzajem długu ratalnego. Dzięki kredytom ratalnym masz dostęp do ryczałtu, a pożyczka ma ustaloną datę spłaty. Różni się to od linii kredytowej lub karty kredytowej, które są rodzajem zadłużenia odnawialnego.

Dzięki zadłużeniu odnawialnemu co miesiąc spłacasz saldo, co zwalnia miejsce w dostępnym limicie kredytowym. Saldo możesz przenosić z miesiąca na miesiąc lub płacić w całości. Karty kredytowe są zwykle otwarte, co oznacza, że możesz nadal pobierać nowe zakupy i spłacać je w nieskończoność. Linia odnawialna, taka jak linia kredytu mieszkaniowego, może być otwarta tylko przez określony czas.

Dobre powody osobistych pożyczek?

Istnieje kilka dobrych powodów dla pożyczek osobistych w porównaniu z innymi rodzajami pożyczek lub kredytów, gdy znajdziesz się w sytuacji pożyczkowej. Możesz rozważyć pożyczkę osobistą dla dowolnego z poniższych scenariuszy: konsolidacja zadłużenia, wesele, kupno samochodu, wakacje, nieoczekiwane wydatki.

Dług konsolidacyjny jest szczególnie popularnym powodem zaciągania takiej pożyczki. Jeśli masz wiele pożyczek o wysokim oprocentowaniu, spłacanie ich może być trudne, gdy duża część płatności trafia do odsetek. Konsolidacja zadłużenia za pomocą pożyczki osobistej pozwala przekształcić je w jeden dług. To daje tylko jedną płatność do zarządzania w każdym miesiącu, w porównaniu do kilku. I idealne jest to, jeśli otrzymasz także niższe oprocentowanie, co może zaoszczędzić pieniądze.

Możesz także użyć pożyczki osobistej do konsolidacji kart kredytowych. Po zatwierdzeniu i wpłaceniu środków na konto bankowe możesz przejść do listy i spłacić wszystkie karty.

  • admin | 26, Lut, 2020 |

Czym jest chwilówka

Pojęciem kredytu mogą się posługiwać tylko banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe a zatem jest ono zarezerwowane przede wszystkim dla banków. Jak się jednak okazuje w praktyce o kredytach słyszymy również w odniesieniu do firm parabankowych, które tak naprawdę nie mają prawa do udzielania kredytów. Firmy te reklamują jednak chwilówki, czyli szybkie pożyczki gotówkowe jako kredyty. Dlatego w ofertach tychże firm znajdziemy pojęcie „kredyt chwilówka”. Pojecie to z pewnością jest znane nam wszystkim, jedni boja się chwilówek i nie chcą z nich korzystać, inni natomiast korzystają z nich bardzo chętnie w kryzysowych sytuacjach. A zatem jak należy rozumieć taki produkt finansowy i czy banki również mogą udzielać kredytów gotówkowych dla swoich klientów? Bardzo często zadajemy sobie takie pytanie.

Kredyt bankowy pojęciem zarezerwowanym dla banków

Kredyt to przede wszystkim umowa, jaką zawieramy z bankiem głównie w formie pisemnej, niezależnie od jej kwoty. Stronami umowy jest bank bądź też SKOK oraz my jako kredytobiorcy, którzy spełniamy wszystkie warunki ustalone dla udzielenia kredytu przez dana firmę. Następnie wybrany przez nas bank na mocy umowy kredytowej zobowiązuje się do udostępnienia klientowi pewnej kwoty pieniędzy na określony w umowie czas a także cel na jaki mają być przeznaczone pożyczone pieniądze. A zatem w większości przypadków kredyt jest zobowiązaniem celowym, choć jak się okazuje nie zawsze jego cel zostaje z góry ściśle ustalony już w ofercie bankowej, najlepszym tego przykładem jest kredyt gotówkowy, w jego przypadku środki finansowe możemy przeznaczyć w zasadzie w dowolny sposób i na wszystko. Począwszy od zakupów, przez remont, wakacje czy spłatę innego zadłużenia. Z kolei, my jako kredytobiorcy decydując się na podpisanie umowy kredytowej z bankiem bierzemy na siebie pewnego rodzaju zobowiązanie do wykorzystania kredytu zgodnie z jego przeznaczeniem, zobowiązujemy się także do zwrotu pozyskanej kwoty wraz z odsetkami naliczonymi według ustalonej stopy procentowej. Na kredytobiorcach również spoczywa obowiązek zapłacenia prowizji a także wszelkich innych opłat kredytowych związanych z zaciągnięciem danego kredytu, warto wcześniej dowiedzieć się o ich wysokości, często niektóre opłaty są ukryte.

  • admin | 2, Paź, 2019 |

Otwieramy lokatę bankową

Jak otworzyć lokatę bankową? Jest to proces niesamowicie prosty i nawet laikowi nie powinna sprawić żadnego problemu. Każdy zainteresowany ma możliwość wypełnienia ankiety bezpośrednio na stronie internetowej banku, z którym zechce podjąć współpracę. Konieczne jest podanie w niej potrzebnych danych osobowych, takich jak imię i nazwisko czy adres. Kiedy już przebrniemy przez ten proces, zostanie nam przyznany indywidualny numer rachunku technicznego, który posłuży nam do wpłaty kwoty, którą chcemy przeznaczyć na lokatę.Jest to najzwyklejszy przelew na wskazany we wniosku numer rachunku. Kiedy zdeponowana kwota zostanie zaksięgowana na koncie, lokaty bankowe zakładane są automatycznie. Potwierdzeniem wpłaty jest podpisanie cyfrowej wiadomości e-mail, którą otrzymamy na swoją skrzynkę odbiorczą. Każdy klient otrzyma także wszelkie dane potrzebne do zalogowania się na konto i bieżącej obserwacji stanu konta. Gdy dojdzie do wygaśnięcia lokaty, cały zebrany kapitał wraz z odsetkami wracają na rachunek, z którego wykonany został przelew.

Lokaty bankowe doskonałą formą inwestycji

Bardzo popularnym rodzajem lokat bankowych są lokaty progresywne zwane również dynamicznymi. Te z kolei wyróżniają się rosnącym oprocentowaniem, utrzymującym się w okresie trwania lokaty. Wysokość stopy procentowej wzrasta regularnie co miesiąc a co za tym idzie, osiąga bardzo atrakcyjne stawki. Cały ten proces ma zachęcić klientów do zatrzymania środków. Dodatkową zaletą jest możliwość wycofania wpłaconych środków w dowolnym czasie nie tracąc przy tym zarobionych odsetek. Lokaty bankowe są produktami bardzo popularnymi i z roku na rok coraz więcej osób decyduje się na takie zainwestowanie wolnych środków pieniężnych. Należy jednak pamiętać, żeby dokładnie zapoznać się z każdą dostępną ofertą. Podstawowa wiedza przyda się bowiem w wybraniu najodpowiedniejszej. Lokaty bankowe obciążone są 19% podatkiem, a poza tym oprocentowanie zawsze podawane jest w skali roku. Oznacza to mniej więcej tyle, że aby uzyskać gwarantowaną stopę procentową, nasza lokata musi pracować przynajmniej przez okres 12 miesięcy. Bardzo często również mylimy pojęcia lokaty bankowej oraz konta oszczędnościowego. Główna różnica polega na możliwości dopłat oraz wypłat zgromadzonego kapitału. Jeśli mowa o standardowych lokatach, wypłacenie środków pieniężnych przed zakończeniem okresu trwania lokaty, sprawi, że stracimy prawo do wypracowanych w tym czasie odsetek. Warto wiedzieć również, że do lokat, które trwają, nie ma możliwości dopłacenia pieniędzy. Lokaty są produktami bardzo korzystnymi jednak zasady ich działania mogą być bardzo skomplikowane szczególnie dla tych, którzy z rynkiem finansowym oraz zasadami jego działania mają na codzień niewiele wspólnego. Warto z tej okazji skorzystać z porady konsultantów lub fachowców z dziedziny bankowości. Może to nam pomóc w podjęciu decyzji dotyczącej zarówno założenia odpowiedniej lokaty jak również konta oszczędnościowego.

  • admin | 12, Lip, 2019 |