Szybka Forsa

Szykamy szybkiego i taniego kredytu

rss

Czym jest chwilówka

Pojęciem kredytu mogą się posługiwać tylko banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe a zatem jest ono zarezerwowane przede wszystkim dla banków. Jak się jednak okazuje w praktyce o kredytach słyszymy również w odniesieniu do firm parabankowych, które tak naprawdę nie mają prawa do udzielania kredytów. Firmy te reklamują jednak chwilówki, czyli szybkie pożyczki gotówkowe jako kredyty. Dlatego w ofertach tychże firm znajdziemy pojęcie „kredyt chwilówka”. Pojecie to z pewnością jest znane nam wszystkim, jedni boja się chwilówek i nie chcą z nich korzystać, inni natomiast korzystają z nich bardzo chętnie w kryzysowych sytuacjach. A zatem jak należy rozumieć taki produkt finansowy i czy banki również mogą udzielać kredytów gotówkowych dla swoich klientów? Bardzo często zadajemy sobie takie pytanie.

Kredyt bankowy pojęciem zarezerwowanym dla banków

Kredyt to przede wszystkim umowa, jaką zawieramy z bankiem głównie w formie pisemnej, niezależnie od jej kwoty. Stronami umowy jest bank bądź też SKOK oraz my jako kredytobiorcy, którzy spełniamy wszystkie warunki ustalone dla udzielenia kredytu przez dana firmę. Następnie wybrany przez nas bank na mocy umowy kredytowej zobowiązuje się do udostępnienia klientowi pewnej kwoty pieniędzy na określony w umowie czas a także cel na jaki mają być przeznaczone pożyczone pieniądze. A zatem w większości przypadków kredyt jest zobowiązaniem celowym, choć jak się okazuje nie zawsze jego cel zostaje z góry ściśle ustalony już w ofercie bankowej, najlepszym tego przykładem jest kredyt gotówkowy, w jego przypadku środki finansowe możemy przeznaczyć w zasadzie w dowolny sposób i na wszystko. Począwszy od zakupów, przez remont, wakacje czy spłatę innego zadłużenia. Z kolei, my jako kredytobiorcy decydując się na podpisanie umowy kredytowej z bankiem bierzemy na siebie pewnego rodzaju zobowiązanie do wykorzystania kredytu zgodnie z jego przeznaczeniem, zobowiązujemy się także do zwrotu pozyskanej kwoty wraz z odsetkami naliczonymi według ustalonej stopy procentowej. Na kredytobiorcach również spoczywa obowiązek zapłacenia prowizji a także wszelkich innych opłat kredytowych związanych z zaciągnięciem danego kredytu, warto wcześniej dowiedzieć się o ich wysokości, często niektóre opłaty są ukryte.

  • admin | 2, Paź, 2019 |