Szybka Forsa

Szykamy szybkiego i taniego kredytu

rss

Najciekawsze dane o rynku chwilówek w Polsce

Krajowy rynek pożyczkowy rozwija się w ostatnich latach dynamicznie z poziomem portfela pożyczek na poziomie powyżej 4 mld złotych rocznie. Nie jest to oczywiście wartość porównywalna z potencjałem bankowości detalicznej, natomiast dająca realnie do myślenia o prowadzeniu podobnego biznesu. W artykule poznasz najważniejsze dane z krótkim omówieniem dotyczące krajowego rynku chwilówek.

Dane o rynku firm pożyczkowych

Chwilówka to krótkoterminowa pożyczka udzielana zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o kredycie konsumenckim. Każda firma pożyczkowa przechodzi przez proces rejestracji, musi dysponować kapitałem początkowym, a także wpisem w KNF. Akurat KNF prowadzi bazę podmiotów udzielających chwilówek, co pozwala na szybkie sprawdzenie wiarygodności. Po takim występnie warto przejść do konkretnych danych rynkowych. Portfel pożyczek to ponad 4 mld złotych, z niektórych źródeł około 5 mld. Według raportów branżowych pochodzących z instytucji powiązanych z parabankami praktycznie, co 10 gospodarstwo domowe miało do czynienia z chwilówkami. To ponad 3 mln klientów, osób fizycznych wyróżniających się najczęściej słabą zdolnością kredytową, która uniemożliwia zaciągnięcie kredytu gotówkowego w bankach.

Chwilówka, chociaż zakłada obsługę na podstawie warunków ustawowych jest znacznie prostsza w obsłudze, bazuje na pewnej lojalności. Pożyczkobiorca, który zgłasza się po chwilówkę nie otrzyma nigdy maksymalnej wartości na początku współpracy z parabankiem. Dopiero po uregulowaniu zobowiązania można mówić o podniesieniu limitów. To ciekawy wyznacznik jakości rynku. Średni dochód wynikający z obsługi jednego pożyczkobiorcy to dla firmy pożyczkowej w granicach 60, 70 złotych. Kwota niestety stale maleje, a wynika to z systematycznego ograniczania kosztów pozaodsetkowych. Praktycznie żadna firma pożyczkowa nie generuje pokaźnych dochodów na oprocentowaniu, a właśnie na kosztach pozaodsetkowych, związanych z windykacją, ogólną obsługą umowy. Firmy pożyczkowe ponoszą przy tym znacznie większe ryzyko od banków, ponieważ zawsze ryzykują własnym kapitałem. Zysk całej branży przekracza 200 mln złotych. Znowu w porównaniu do bankowości detalicznej to niewielki wycinek, który praktycznie nie powoduje konkurencji.

Bufor bezpieczeństwa ekonomicznego dla społeczeństwa

Na krajowym rynku dominuje zaledwie kilka firm, głównie z zagranicznym kapitałem. To praktycznie 70/80 procent całości. W ostatnich latach wróciło zaufanie do chwilówek. W mediach nie słyszy się o przejęciach majątków, o szarej strefie. Niestety polityka wpływa na chwilówki, głównie w aspekcie ograniczeń branżowych. Tutaj negatywną rolę odgrywa Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów z pomysłami ograniczania kosztów pozaodsetkowych to poziomów absurdalnych, bez możliwości konsultacji społecznych. Chwilówka to pewien bufor dla najbiedniejszych zarabiających, którzy czasami potrzebują wsparcia konsumpcyjnego przed wypłatą.

  • admin | 2, Lip, 2020 |